Försvarsmakten
  Göta ingenjörreg
  Sveaingenjören
  Ing 3 kamratförening
  I 12 Kamratförening
  SMKR
   
  Före 2014
  2014
  2015
  2016
  2017
   
  Årsmöte 2018
  OHO
  Verksamhet 2018
  Gratulationer
  Götaingenjören
  "Köp prylar"
   
  Kontakter
  Styrelsen
  Stadgar

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 
     
     
     
  MC-resa med tema ”Kalla kriget i Sverige  
     
 

Vi är två pensionerade officerare med två stora intressen: Militärhistoria och mc-åkning!

Inom ramen för SMC (Sverige Motorcyklister) vill vi informera om en mc-resa med tema ”Kalla kriget i Sverige”.

Resan genomförs av oss på ideell basis, genom SMC Travel som är en icke kommersiell ”resebyrå inom SMC.

 
     
  För mer information, se SMC hemsida:  
  http://www.svmc.se/travel/Researkiv/Resor-2018/Kalla-Kriget-i-Sverige-6-10-juni/