Försvarsmakten
  Göta ingenjörreg
  Sveaingenjören
  Ing 3 kamratförening
  I 12 Kamratförening
  SMKR
   
  Före 2016
  2016
  2017
  2018
   
  Årsmöte 2019
  OHO
  Verksamhet 2018
  Gratulationer
  Götaingenjören
  "Köp prylar"
   
  Kontakter
  Styrelsen
  Stadgar

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 
     
     
 

Styrelsen för

Göta ingenjörregementes Kamrat- och Veteranförening (2018)

 
     
     
 
  Ordförande Lennart Blom
  Ledamot Kjell Börjesson
  Ledamot Bo-Anders Jansson
  Ledamot Peter Ekbladh
  Ledamot Bo Hörlenius
  Ledamot Jan Olofsson
  Ledamot Thommy Gustafsson
     
  Suppleant Gösta Gustavsson
  Suppleant Lars-Gunnar Larsson
     
  Revisor Ronny Andersson
  Revisor Ronny Tingvall
  Revisorsuppleant Göran Carnander
     
  Valberedning Lars Göransson (sammankallande)