Försvarsmakten
  Göta Ingenjörreg
  Sveaingenjören
  Ing 3 kamratförening
  I 12 Kamratförening
  SMKR
   
  Före 2014
  2014
  2015
  2016
   
  Aurora
  Årsmöte 2017
  OHO
  Gratulationer
  Götaingenjören
  "Köp prylar"
  Info från SMKR
   
  Kontakter
  Styrelsen
  Stadgar

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 
     
     
 

Styrelsen för

Göta Ingengörregementes Kamrat- och Veteranförening (2016)

 
     
     
 
  Ordförande Lennart Blom
  Ledamot Peter Ekbladh
  Ledamot Jan Olofsson
  Ledamot Ingemar Gustavsson
  Ledamot Thommy Gustavsson
  Ledamot Bo-Anders Jansson
  Ledamot Bo Hörlenius
     
  Suppleant Gösta Gustavsson
  Suppleant Kjell Börjesson
 
  Valberedning Lars-Gunnar Larsson
  Valberedning Martin Anderberg
  Valberedning Lars Göransson