Försvarsmakten
  Göta ingenjörreg
  Sveaingenjören
  Ing 3 kamratförening
  I 12 Kamratförening
  SMKR
   
  Före 2016
  2016
  2017
  2018
   
  Årsmöte 2019
  OHO
  Verksamhet 2018
  Gratulationer
  Götaingenjören
  "Köp prylar"
   
  Kontakter
  Styrelsen
  Stadgar

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 
     
     
 
Föreningen, syfte och medlemskap
 
     
  Ing 2 Kamratförening bildades den 29 april 1978 och ska främja intresset för hembygden och Sveriges försvar, vårda Ing 2 traditioner, utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Göta ingenjörregemente samt verka för samhörighet och kamratskap. Föreningen är ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).  
     
 
husaren
 
 
Husaren, Ing 2 huvudbyggnad
 
     
  Medlemskap kan erhållas av person som är minst 18 år och som visar intresse för föreningens ändamål och verksamhet. Medlemskap erhålls genom att betala en årsavgift, för närvarande 100 kronor/år. Bankgironummer, se under kontakter.  
     
     
 
Uppdaterad 2019-01-05