Aktuellt
Home
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
Föreningen
Arkiv
Länkar
Styrelsen, vald 2020
Ordförande Lennart Blom Suppleant Gösta Gustavsson
Ledamot Bo Hörlenius (sekr) Suppleant Lars-Gunnar Larsson
Ledamot Peter Ekbladh (kassör)    
Ledamot Torbjörn Persson Revisor Ronny Andersson
Ledamot Jan Olofsson Revisor Ronny Tingvall
Ledamot Kjell Börjesson Revisorsuppleant Göran Carnander
Ledamot Bo-Anders Jansson    
    Valberedning Lars Göransson (sammankallande)
 
  Före 2017
  2017
  2018
  2019
   
  Göta ingenjörregementes kamrat- och veteranförening