Aktuellt
Home
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
Föreningen
Arkiv
Länkar
       
  Föreningen, syfte och medlemskap
       
       
 

Ing 2 Kamratförening bildades den 29 april 1978 och ska främja intresset för hembyg-den och Sveriges försvar. Vidare är syftet att vårda Ing 2 traditioner och att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förut-varande personal vid Göta ingenjörrege-mente. Man ska även verka för samhörig-het och kamratskap.

 

Föreningen är ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

 

Medlemskap kan erhållas av person som är minst 18 år och som visar intresse för föreningens ändamål och verksamhet.

 

Medlemskap erhålls genom att betala en årsavgift, för närvarande 100 kronor/år. Bankgironummer, se under kontakter.

       
       
       
 
  Husaren, Ing 2 huvudbyggnad
   
   
   
   
  Föreningens stadgar
   
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
 
  Före 2020
  2020
  2021
  2022
   
  Göta ingenjörregementes kamrat- och veteranförening