Aktuellt
Home
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
Föreningen
Arkiv
Länkar
   
 
     
     
  Resa till Hallandsåsen
Text och bild Lennart Blom
 
     
     
 
Lördag 20 oktober startade vi vår studieresa till Hallandsåsen och det pågående tunnelbygget. Programmet för dagen hade vår reseledare Bo Lindqvist planerat in i minsta detalj med ett antal intressanta och minnesrika besök längs resvägen.
     
Byholma fd flygbas   timmer
 
På denna, sedan några år tillbaka, nedlagda flygbas finns numera stora delar av resultaten efter stormarna Gudrun och Per upplagt längs med huvudbanan.
 
På platsen möttes vi av sakkunnig guide och vi fick en intressant orientering om och rundtur med bussen genom det enorma virkesupplaget.
 
Upplaget, som på plats, består av 12 stycken, 2000 m långa och 13 meter höga ”rader” av timmerstockar, vilket ger en helt otrolig bild av stormarnas härjningar och aningar om de arbeten som enskilda skogsägare har haft och har i sina skogar!
 
 
Efterlängtat kaffe och fralla till de morgonpigga deltagarna och sedan i bussen mot södra sidan av Hallandsåsen och fortsättning på resan.
     
timmer1   fika
     
Tunnelarbetet genom Hallandsåsen    
 
Inför resan hade jag, och säkert många av deltagarna, funderat på ”vad som händer vid och i tunneln” då informationen i press och via TV det senaste året varit ganska begränsad.
     
På plats vid arbetsplatsen ”Hallandsås” möttes vi av, utöver de kamrater som anslöt sig på plats, av sedan 2004 projektledare Håkan Asmoarp, som hade en mycket intressant och informativ genomgång om projektets bakgrund, planering och genomförande.
     
Några valda delar ur informationen:
 
aa-aaHallandsås – en urbergshorst
aa-aa8600 m dubbla spår (två tunnlar)
aa-aaEn tunnel åt gången
aa-aaSprucket berg med lera och vatten
aa-aaUtveckling av nya tekniker bland annat en sk Tunnel-
aaaaaborrmaskin (TBM), frysning av berg
aa-aaÖkad kapacitet från 4 till 24 tåg/h
aa-aaReducerar behov av vägtransporter
aa-aaKostnad 7,5 miljarder
aa-aaLivslängd 150 år
aa-aaDygnet runtverksamhet
aa-aa26000 besökare sedan februari 2006
aa-aaProjektet skall vara klart 2012
 
Efter genomgången fick vi möjlighet att göra ett besök i utställningslokalen och där få ytterligare information om tunnlarnas sträckning i terrängen samt se en detaljerad modell av TBM.
  karta
     
borr   borrhuvud
     
Borren har en diameter av 10,2 m, borrar 2,2 m i varje etapp (250 m3 lösvolym berg), är arbetsplats med alla krav på säkerhet som detta kräver samt efter hand som borrningsarbetet pågår en fungerande infrastruktur hela vägen bakåt ut ur tunneln!
 
En stor utmaning, bland många, är tekniken med att frysa delar av berget, för att kunna borra genom den sk Möllebackzonen, vilket är ett 300 m brett uppsprucket berg med mycket vatten.
 

Intresset för tunnelarbetet var stort och vi fick svar på många av våra frågor.
Bo Lindqvist framförde vår uppskattning över besöket samt ett stort tack till personalen för det sätt på vilket vi blev mottagna!

  hallen
     
 
Till denna del av resan hade generalen Karl Gustav Ståhl särskilt inbjudits och vi fick förmånen att få en kortfattad och personlig presentation:
     
aa-aaVärnplikten vid Ing 2 1939    
aa-aaFänrik vid Ing 2 1941    
aa-aaGST 1953    
aa-aaÖverstelöjtnant Ing 2 1963 och tjänsteförrättande chef för  Ing 2 1964
aa-aaÖverste och FN-tjänst Cypern 1964-65 för en svensk bataljon (~1000 man)
aa-aaFörsvarsattaché USA/Canada (6 år)    
aa-aaGeneral 1972 vid FMV    
aa-aa1982-85 Biträdande generalsekreterare FN och med uppgifter på Golanhöjderna med övervakning av vapenstilleståndet Israel-Syrien
     
Ing 2 Kamratförening har numera äran att, som hedersmedlem, hälsa Karl Gustav välkommen till vår förening.
     
Lunch på Hovs Hallar    
     
Lunchen var beställd och avnjöts på restaurant Hovs Hallar, vilken ligger längst ut på Bjärehalvön med en vidunderlig utsikt över havet.
     
Flygmuseet fd F10
 
Högt tempo och vidare till flygmuseet som har sina lokaler i byggnader som tidigare tillhört F10.
 
Vi möttes av kunnig och entusiastisk guide och blev visade runt bland ett stort antal flygplan med varierande ålder.
 
Under besöket erbjöds deltagarna att prova flygning i flygsimulator. Utmaningen antogs av några och med varierande flygresultat.
  f10
     
 
 
Avslutningsvis –
 
Ett stort tack till Bo Lindqvist från alla oss deltagare för en intressant och minnesrik resa!!
  bosse
 
     
     
 
  Före 2021
  2021
  2022
  2023
   
  Göta ingenjörregementes kamrat- och veteranförening